try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Eğitimsen Şube Müdürlüğü Sınavına İtiraz Etti

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şube müdürlüğü için girdiği yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulmuştu.

Şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları 07.03.2014 günü Bakanlığın resmi internet sitesinden açıklanmış, adayların sonuçlara MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden ulaşabilecekleri duyurulmuştur.

Duyuruda, Yönetmelik gereği sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresinin 5 (beş) iş günü olduğu, bu sürenin 10.03.2014 günü başlayıp 14.03.2014 günü biteceği, yapılan itirazların 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak 28.03.2014 tarihinde açıklanacağı, adayların, tercih başvurularını 04-10 Nisan 2014 tarihlerinde yapacakları, 16 Nisan 2014 tarihinde de atama sonuçlarının açıklanacağı bilgisi yer almaktadır.

Sendikamıza ulaşan bilgiler, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yazılı sınavda oldukça yüksek puan alan çok sayıda adayın sözlü sınavda başarısız sayılarak elendiği yönündedir. Bu durum baştan beri sözlü sınavlara ilişkin değerlendirmemizin ne derece haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Anımsanacağı gibi sendikamız tarafından, Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümleri ile Yönetmeliğin ekinde yer alan "EK-1 GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU" başta olmak üzere çok sayıda hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açılmıştı. Açtığımız dava devam etmektedir, henüz bir karar verilmemiştir.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınavda başarısız sayılan adaylar, Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca 10 – 14 Mart 2014 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Yönetmeliğin, ‘Sınav sonuçlarına itiraz` başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir." hükmü uyarınca itirazlar MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`ne yapılacaktır. İtirazlar doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`ne yapılabileceği gibi, Bakanlığın internet sitesinde başkaca bir başvuru ekranı açılmadığından, milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla da yapılabilecektir. İadeli taahhütlü veya kargo ile yapılacak itirazların süresi içerisinde MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`ne ulaşamayabileceği göz önünde bulundurularak, bizzat Bakanlığa yapılanlar dışındaki itirazların milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılması yerinde olacaktır.

İtiraz edecek adaylar, (genel olarak sözlü sınavların hukuka aykırı olması dışında) sözlü sınav esnasında gördükleri hukuka aykırılıkları da mutlaka dile getirmelidir. Örneğin;

- Bazı adaylar birkaç dakikada sözlü sınavdan çıkmışken, kendisinin veya bazı adayların çok daha uzun sürede sözlü sınavdan çıkması,

- Verdiği yanıtların tamamı doğru olduğu halde düşük puan verilmesi,

- Sözlü sınavın kayıt altına alınmaması,

- Özel yaşamı, inançları, etnik kökeni, siyasal düşüncesi gibi konularda soru sorulması,

- Sınavla ilgili olmayan konularda soru sorulması gibi.

Sözlü sınava yapılan itirazlar reddedildiği takdirde, itiraz eden adaylar da ayrıca sözlü sınavın iptali için dava açabilirler.

Bu konuda üyelerimize gerekli hukuk yardımı yapılacaktır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar