Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?Toplu sözleşme ikramiyesini, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında alan kamu personeli, sendika üyeliğinden ayrıldığında, üçer aylık olarak aldığı ikramiyesini geri ödemek zorunda mıdır?

SORU: Sayın memurlar net. Kamuda memur olarak görev yapmaktayım. Bir sendikada üyeyim. 10.04.2018 tarihinde sendikadan çekilmek için çekilme formunu mutemede verdiğimde bana diyor ki "bu ay toplu ikramiye ödenmesi var senden geri isterim" şimdi sormak istediğim şu sendikadan çekildiğimde alınan toplu sözleşme ikramiyesini geri ödemenin yasal bir dayanağı var mı? Lütfen bu konuda bir ilan yapar mısınız. Teşekkürler...

CEVAP: 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Hakları içeren İkinci Kısmının "Toplu Sözleşme İkramiyesi" başlıklı 26 ncı maddesinde;"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde; toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinin, sendika üyesi olma ve aylıktan üyelik ödentisi kesilmesi şartına bağlanmış olduğu, ayrıca toplu sözleşme ikramiyesinin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylıktan üyelik ödentisi kesilenlere tam olarak bu aylarda yapılacağı ve kıst ödemenin de olmayacağı, bu aylarda yapılmış olan toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinin ödeme yapıldıktan sonra üyelikten ayrılma gibi nedenlerle iadesinin de söz konusu olmayacağını düşünmekteyiz.

Ancak bu durumu sizin için yorumlar isek; 10 Nisan 2018 tarihinden sendika üyeliğinden ayrıldığınızdan ve 15 Nisan 2018 maaşınızı henüz almadığınızdan dolayı bu tutarı sizden geri istenebileceğini düşünmekteyiz.

(750* 0,10855: 81,41 TL)

Konular

Görevde yükselmelerde mülakatın etkisi azaltılmalı!
Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber
Atamaları geciken doktorlarla ilgili son durum
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermeli?
Hangi kurumlar kapatılacak?
Zeytinlik alanda endüstriyel atık depolama tesisi kurulabilir mi?
Başkasının yerine sınava girmek dolandırıcılık sayılıyor mu?
Seçimde görev alacakların ücretleri belli oldu!
Sözleşmeli personelin yıllık izni gelecek yıla aktarılır mı?
İçişleri GY ve unvan değişikliği giriş belgeleri yayımladı
Vekil adayları sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabiliyor mu?
Devlette de CEO dönemi başlıyor
Belediye şirketleri özel güvenlik hizmetlerini nasıl sunacak?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı?
Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Belediye şirketlerine yeni personel alımı nasıl olacak?
Kaymakamlara diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?
Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu
Kamuda devrim niteliğinde değişiklikler
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih ne zaman?
Seçmen sorgulama mobil uygulama indir