try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademe verilmez mi?

Zorunlu hizmeti tamamladığı gerekçesiyle iki yıla bir kademenin uygulanmayacağı yönündeki işlemler doğru değildir.

SORU: Merhaba Şubat 2011 de sözleşmeli öğretmen olarak kalkınmada öncelikli yere atandım.(zorunlu hizmeti 6 yıl) Haziran 2011 de KHK ile kadroya geçtim ve adaylığım kaldırıldı. Bu tarihten sonra Haziran 2013 ve Haziran 2015 de 2 yıla ekstra 1 kademeden yararlandım . Şubat 2017 de zorunlu hizmetimi tamamladım. Haziran 2017 de 2 yıla bir kademe talebim zorunlu hizmetimi tamamladığım sebep gösterilerek redddedildi. Bu konuda aydınlatıcı bilginizi rica ediyorum.

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun "Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler" başlıklı 2. Bölümünün "Kademe ve Kademe İlerlemesi" başlıklı 64. maddesi şu şekildedir:

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir"

İlgili madde metninde

a) Mecburi olarak sürekli görevle atanmak
b) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunmak
c) Bu yörelerde yıllık izin dahil olmak üzere fiilen 2 yıl çalışmış olmak,
şartları aranmıştır.

İlgili maddede zorunlu kademe ilerlemesinden faydalanma hakkı, zorunlu görev süresi ile sınırlı tutulmamıştır. İdarenin kanunen verilen bir hakkı ikincil mevzuat (yönetmelik, tebliğ vs) ile kaldırması mümkün değildir. Söz konusu hak kanun ile verilmiş ve zorunlu hizmet süresi ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Şüphesiz yasa koyucu bunu isteseydi yapabilirdi.

İdarelerin farklı uygulamalara gitmesi üzerine Maliye Bakanlığı 150 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde bu konuya değinmiş ve "Madde hükmünden yararlanma süresi zorunlu görev yapma süresiyle sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelere (Erzurum ve Artvin illeri dahil);

- 1.5.1990 tarihinden önce atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen görev yapmaya devam edenlerin 1.5.1990 tarihinden sonra zorunlu çalışma süresi dışında geçen,

- 1.5.1990 tarihinden sonra atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında geçen, hizmetleri de 64 üncü maddenin son fıkrası hükmü uyarınca değerlendirilecektir." şeklinde açıkça zorunlu hizmet sürelerinin bitiminden sonraki hizmetlerinde Devlet Memurları Kanununun 64. Maddesi kapsamında değerlendirileceğini düzenlemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2011 yılında yayınlanan İntibak'a ilişkin Mevzuat Bülteninde de açık olarak (sayfa 17) "Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması" şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Sonuç olarak; Zorunlu görev süresinin bitmesinden sonraki hizmetlerinde Devlet Memurları Kanununun 64. maddesi kapsamında değerlendirileceğine şüphe bulunmamaktadır. Ancak uygulamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin olumsuz idari işlem tesis etmesi durumunda devlet memurları iki şekilde hareket edebilir.

a) Birinci yol idari yargıya başvurarak idari işlemin iptal ettirilmesidir. Bunun için öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne usulüne uygun sıralı amirler atlanmadan dilekçe ile başvurulmalı ve ret cevabı geldikten sonra 60 gün içerisinde yetkili ve görevli idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün her hangi bir cevap vermemesi durumunda dilekçenin verilmesinden itibaren 60 günün sonundan itibaren zımni ret kabul edilerek 60 gün içerisinde dava açılmalıdır. (İdari Yargılama Usul Kanunu 7. Madde )

b) İkinci yol ise dilekçe hakkı kapsamında bir üst birime başvurulmasıdır. Bu durumda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mevzuata uygun müdahalesi sağlanabilir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar