try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Sınavsız işe almak etik ihlali midir?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, sınavsız işe almalarla ilgili önemli kararlar verdi. Bu kararlar, uygulamaya yol göstermesi ve benzer olumsuz örneklerin yaşanmaması için, Kurulun web sitesinde yayımlandı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu görevini etkin bir şekilde yerine getirebilse kamu kesimindeki ahlaksızları korku saracaktır. Ancak, zaman zaman olsa da bu kurul vermiş olduğu kararla ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettiğini göstermektedir. Bugünkü yazımızda kurulun vermiş olduğu örnek kararlarla bazı kamu görevlilerini nasıl hizaya getirdiğini ve bazen de kendisinin nasıl yalpaladığını açıklayacağız.

Çocuklarını sınavsız işe almak ahlaksızlıktır

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 25.10.2016 tarihli kararında; bir belediyede belediye başkanının, eşinin yeğeni ile belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin belediyede sınavsız olarak sözleşmeli personel veya memur statüsünde işe başlatılmasını etik ihlali saydı.

Belediye başkan yardımcılarından birisi kızını özel kalem müdürlüğünden istisnai memur statüsünde sınavsız olarak memur statüsünde göreve başlatmış, diğeri oğlunu sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmış, bir belediye meclis üyesi ise kızını sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmıştır.

Milyonlarca gencin KPSS'ye girdiği ve atanmayı beklediği bir ortamda bazı kamu görevlileri, kendilerine verilen yönetim emanetini yakınlarına çıkar sağlamak için kullanmışsa bunun adına etik ihlali ya da ahlaksızlık denilmektedir. Nitekim kurul bu davranışı etik ihlali saymıştır. Kurulun vermiş olduğu kararın tam metnine http://www.etik.gov.tr/KurulKararlari.aspx?id=1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurulun vermiş olduğu kararı görüp de böyle davranış sergileyenlerin tamamının enselendiği düşülmesin. Bu işlerin vakayı adiye'den olduğunu ifade edersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Bağış yapmazsanız "pazar yeri" alamazsınız

Kurul belediyelerin sıklıkla uyguladığı bir konuda önemli bir karar vermiştir. Genellikle belediyeler veya başkanları tarafından kurdurulan derneklere bağış yapılması teşvik edilmektedir. Bağış yapmayanların bazı haklara ulaşımı zorlaştırıldığından isteyerek veya istemeyerek de olsa bazı dernek veya vakıflara bağış yaptırılmaktadır.

Kurul 26.07.2016 tarihinde oybirliği ile karar verdiği kararında; İlçesi ... Pazarı pazarcı listelerinden, birçok pazarcıya, 2014 ve 2015 yıllarında tahsis yapılmışken, 2016 yılında tahsis yapılmadığı; ... Belediyesi Spor Kulübü Derneği banka hesap hareketleri dökümünden, söz konusu pazarcıların "pazar yeri işgali" karşılığı bağış yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu spor kulübüne pazar yeri işgali karşılığı bağış yaptırıldığının şüyu bulduğu, bu olaylardan pazar yeri tahsisi yapan belediye başkanlığının haberinin olmamasının mümkün olmadığı; kaldı ki bu konuda aracılık yapan üç kişi hakkında ceza davası açıldığı; belediye başkanlığının spor kulübünde değişik zamanlarda para aktarması yapması nedeniyle derneğin gelir gideri ile alakasının olduğu; dolayısıyla belediye başkanının olaylara muttali olduğu anlaşıldığından etik ihlali yaptığına karar verilmiştir.

Başkanın eşini sınavsız müdür yapması ile baldızına kolaylık sağlaması etik değil

Etik Kurulu kararı özetle şu şekildedir: Dosyada adı geçen kişilerin ... Belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile olan yakınlık durumları ile işe başlama yöntemleri, belediyede yaptıkları işler bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkan durumun halkın ve diğer belediye personelinin kamu hizmetine, kuruma ve makama olan saygı ve güveninde olumsuz duruma ve algıya sebep olduğu; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10., 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen etik davranış ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkardığı görülmektedir.

Yine belediye başkanı ...'in eşini müdür vekili olarak görevlendirmesi, baldızının ise eşinin birim amiri olduğu birimde görev yapmasını sağlaması; Belediye ile iş ilişkisi bulunan taşeron firma üzerinden kendi yeğenlerini belediyede çalıştırması; belediye başkan yardımcıları ile inceleme kısmında belirtilen birim müdürünün akrabalarının ise aynı şekilde taşeron firma üzerinden belediyede çalıştırılması konusunda önlem almaması; bu şekilde hem makama hem de kamu hizmetine olan güveni sarsacak, saygınlığı zedeleyecek, adalet ilkesine zarar verecek ve bu şekilde kamuda olumsuz bir algı oluşturacak işlem ve eylemlerde bulunduğundan dolayı etik ihlali yaptığına karar vermiştir.

Başkanın makam aracı, etik kurulu ihtilafa düşürdü

Kurul 15/03/2016 tarihli kararında lüks makam aracı konusunda kendi arasında ihtilafa düştü. Dört üyenin muhalefet şerhi yazdığı kararda kurulda neler oluyor ya da birileri korunuyor mu soruları akla gelmiştir.

Kararda şu ifadelere yer verilmiştir; belediye başkanının kullanmış olduğu makam aracının piyasa değeri her ne kadar yüksek olsa da bu aracın satın alınmamış olması, kiralama maliyetinin piyasa şartlarına göre oldukça uygun olması; ayrıca belediyenin mali yapısı, bulunduğu konum ve sosyo-ekonomik durumu, temsil edilen makam ile belediyeye ziyarete gelen yerli ve yabancı heyet bir arada değerlendirildiğinde belediye başkanı ...'ın kullanmış olduğu makam aracı yönünden etik davranış ilkelerine aykırı bir işlem ve eyleminin bulunmadığına esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar vermiştir.

Muhalefet şerhinde; "şehrin emini" emin olmak zorunda

Çelişkilerle dolu karara dört üye tarafından yazılan muhalefet şerhindeki ifadeler insanın aklına bazı düşünceleri getiriyor. Bu kararda; "....Karar gerekçesinde dahi olay bu şekilde nitelendirilmiş olmasına rağmen Belediyelerdeki genel uygulamanın bu yolda olduğu ve ... Belediyesi'nin nüfusu, mali yapısı vb. özellikleri nedeniyle böyle bir aracı kullanmasının etik davranış ilkelerini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır. Belediye başkanları, seçimle iş başına gelmiş şehremini (şehrin emini) makamında olmaları hasebiyle etik değerlere herkesten daha fazla dikkat etmek zorundadır. Hiçbir mazeret, etik davranış ilkelerinin ihlali için gerekçe yapılamayacağından ve olayda açık bir ihlal durumu söz konusu olduğundan etik kurallara aykırı davranılmadığına dair çoğunluk görüşüne ve bu istikamette oluşan karara katılmıyoruz" ifadelerine yer veriliyor.

Kurul'un, maalesef bu kararının savunulacak bir tarafı yoktur ve kurula gölge düşürürmüştür. Anlaşılan o ki bu kararda sistem ciddi ciddi zorlanmıştır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar