try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Eşi çalışmayı bırakan memurun aile birliği mazereti ortadan kalkar mı?

Soru

Merhaba eş durumundan Van'dan Antalya'ya tayin oldum. Sorum şu: Eşim çalıştığı yerden ayrılırsa eğer mazeretim ortadan kalkar mı ? Yani tayinimin geçerliliği devam eder mi? Açıkçası eşimin çalışmasını istemiyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde

"Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükmü, 14. maddesinde "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.. " hükmü bulunmaktadır.

Sonuçta mevzuata göre,

1- Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği, "evlilik bağı devam eden ve halen çalışan/görevde bulunan eş" sebebiyle talep edilebilmektedir.

2-Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğine tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yılın Ocak ayında belgelendirmek zorundadır.

3- Evlilik durumu sona eren ve/veya eşi çalışmayı/görevini bırakan memurların aile birliği mazereti ortadan kalkmış sayılacaktır.

4-Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olan memurun aile birliği mazereti sona ererse, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmı tamamlatılacaktır.

Sorunuza gelince, eşinizin çalışmayı bırakması halinde mazeretiniz sona ereceğinden, görev yaptığınız kurumun mevzuatında özel bir düzenleme bulunmaması durumunda, zorunlu hizmet sürenizden eksik kalan kısmının tamamlatılması amacıyla kurumunuzca görev yerinizin değiştirilebileceğini düşünüyoruz.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar