try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Kararın UYAP'tan görülmüş olması tebliğ yerine geçer mi?

Anayasa Mahkemesinin bir bireysel başvuruyu başvuru süresi aşımından reddederken kararında yer verdiği gerekçe bazı kaynaklarda UYAP'tan kararın görülmesinin tebligat yerine geçeceği şeklinde yorumlandı. Peki bu yorum doğru mu?

Kararda ne denilmişti?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı

Suat Bircan Başvurusu Başvuru Numarası: 2014/16800 Karar Tarihi: 1/12/2016 (R.G. Tarih ve Sayı: 28/12/2016-29932)

Kararın ilgili bölümleri:

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un "Bireysel başvuru usulü" kenar başlıklı 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir: "Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler..."

...

Bireysel başvuru süresi bakımından "nihai kararın gerekçesinin tebliği", öğrenme şekillerinden biridir (Mehmet Ali Kurtuldu, B. No: 2013/5504, 28/5/2014, § 27). Ancak öğrenme, gerekçeli kararın tebliği ile sınırlı olarak gerçekleşmez; başka şekillerde de öğrenme söz konusu olabilir. Bu kapsamda nihai kararın gerekçesinin "dosyadan suret alınması" gibi hallerde öğrenilmesi de mümkündür. Başvurucuların nihai kararın gerekçesini "öğrendiklerini beyan ettikleri tarih" de bireysel başvuru süresinin başlangıcı olarak ele alınabilir (İlyas Türedi, B. No: 2013/1267, 13/6/2013, §§ 21, 22).

...

Bu kapsamda avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla vekaletleri bulunan dava dosyalarını herhangi bir kısıtlama olmaksızın (vekaletleri bulunmayan dava dosyalarını da yine sistem üzerinden ilgili hakimden onay alarak) inceleyebildikleri ve bu dosyalarda bulunan belgelerden suret alabildikleri gözönünde bulundurulduğunda UYAP üzerinden davayla ilgili işlem yapan vekilin bu sırada nihai karar sonucunu ve gerekçesini kesin olarak öğrenme olanağına sahip bulunduğu açıktır.

...

Yargıtay kararının ve kesinleşmiş gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasını, kesinleştirme işlemi yapılarak bakiye kalan gider avansının kendisine iadesini talep ettiği, 18/7/2014 tarihli reddiyat makbuzuyla başvurucu vekiline gider avansı iadesi yapıldığı gözönüne alındığında yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca başvurucu ve vekilinin, nihai kararın sonucunu en geç 9/7/2014 tarihinde öğrendikleri ve bu tarihte karar içeriğine erişme imkanını elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Karardan çıkan sonuç

Bireysel Başvuru yolunda 30 günlük süre öğrenilmeyle başlamaktadır. Öğrenme tebligatla olabileceği gibi başka yollarla da olabilir. İlgilinin kararı öğrenmesiyle başvuru süresi başlamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken kanunda "öğrenme" ifadesine yer verilmiş olmasıdır. Tebligat bir öğrenme biçimidir ancak her öğrenme tebligat değildir. Bu durumda UYAP'tan bir kararın görülmesi öğrenmedir ancak tebligat değildir.

Elektronik tebligat

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 1. maddesine göre tebligat PTT ya da memur aracılığıyla yapılmaktadır. Elektronik tebligat ise Kanun'un 7/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre "Tebligata elveris,li bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kis,iye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bolunmus, komandit s,irketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur."

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (Ptt Kep) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

Dolayısıyla, UYAP'tan bir karara bakılmasının e-tebligat ile de karıştırılmaması gerekir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar