try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Atama Sonuçları
KPSS, MEB Atamaları

Sözleşmeli statüdeki sürelere kıdem aylığı ödenir mi?

Soru

Merhabalar,
Eşim 05.09.2007 yılında 4B sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı. Sonra 2011 deki torba yasayla kadroya geçti. MEBBİS deki kadrolu çalışma süresi 7 yıl 6 ay olarak görülürken, e bordro da 3 yıl 9 ay görünüyor.
Bu aradaki çalışma süresinin sizin maaş hesaplama programınıza uyguladığımda maaşında fark olduğunu gördüm.
Bu uygulamada bir yanlışlık var mıdır?
Bilgi vermesi için MEBBİS sayfasının ekran görüntüsü ile Şubat 2015 bordrosunu da ekte gönderiyorum.
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Sözleşmelilerin kadroya atanmasına imkan veren 632 KHK'nın tam metni

632 sayılı KHKde sözleşmeli personel için "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükme bakıldığında görülecektir ki memur kadrosuna atananların hangi hizmetlerinin kaznılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin hükme yer verilmiştir.

375 sayılı Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde "Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca;

1-632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/B sözleşmeli statüden kadroya geçen personelin bu statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
2-Kazanılmış hak aylık derce ve kademde değerlendirilen 4/B sözleşmeli statüdeki hizmetler kıdem aylığı hesabında değerlendirilmektedir.
3- Kamu kurumlarından 632 sayılı KHK uyarınca kadroya geçenlerin sözleşmeli statüdeki hizmetleri için kıdem aylığı ödenmesi gerekir. Bu uygulamaya aykırı uygulamalar mevzuata aykırıdır.
4-05/09/2007 yılında sözleşmeli göreve başlayan ve 632 sayılı KHK ile kadroya geçen memurun kıdem aylığı 8 yıl üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
5- Kadroya geçtikten sonra noksan ödenen kıdem aylığı ödemenin yapılması ve kıdem aylığınızın düzeltilmesi yönünde idareye müracaata bulunun idare haklı olduğunuz ödemeleri yapacaktır.
6- Haklı olduğunuz söz konusu hata düzeltilmemesi halinde idari yargı yoluna da müracaat etmek suretiyle de almanız mümkün bulunmaktadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Son yorumlar