Yıllık izni var diye mazeret izni verilmez mi?İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yıllık izni olduğu için mazeret izni vermeyen idare işlemini iptal etti.

Zabıt katibi olarak görev yapan bir memur, çocuğuna bakmak üzere üç günlük mazeret izni talebinde bulunmuş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Talebin reddine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 93386 sayılı idari işleminin iptali talebiyle Türk Büro Sen tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Ancak idare mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Sendika yönetimi, bu Karara karşı itiraz kanun yoluna başvurmuş ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 19.04.2016 tarih, 2016/1083 E. ve 2016/1113 K. Sayılı kararıyla itirazımız kabul edilmiş, dava konusu işlem iptal edilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. Maddesinde mazeret izni verilmesi ya da verilmemesi hususunun yıllık iznin bulunup bulunmamasına bağlanmadığı, aksine zaruret halinde aynı usulle on gün daha mazeret izni verilmesi halinde ikinci kez verilen bu iznin yıllık izinden düşürüleceği belirtilmek suretiyle ilk on günlük mazeret izni verilmesinde yıllık iznin ile bağlantı kurulmamış olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, Üyemizin 3 günlük mazeret izni talebinin 30 günlük yıllık izni bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde yasa kuralına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle itirazımızın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Konular

Görevde yükselmelerde mülakatın etkisi azaltılmalı!
Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber
Atamaları geciken doktorlarla ilgili son durum
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermeli?
Hangi kurumlar kapatılacak?
Zeytinlik alanda endüstriyel atık depolama tesisi kurulabilir mi?
Başkasının yerine sınava girmek dolandırıcılık sayılıyor mu?
Seçimde görev alacakların ücretleri belli oldu!
Sözleşmeli personelin yıllık izni gelecek yıla aktarılır mı?
İçişleri GY ve unvan değişikliği giriş belgeleri yayımladı
Vekil adayları sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden alabiliyor mu?
Devlette de CEO dönemi başlıyor
Belediye şirketleri özel güvenlik hizmetlerini nasıl sunacak?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Duruşmaya katılmayanın temyiz hakkı olur mu?
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı?
Sendika üyeliğinden ayrılan toplu sözleşme ikramiyesini geri öder mi?
Belediye şirketlerine yeni personel alımı nasıl olacak?
Kaymakamlara diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
İstifa sonrası dönüşlerde kurumların takdir hakkı var mıdır?
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?
Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu
Kamuda devrim niteliğinde değişiklikler
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih ne zaman?
Seçmen sorgulama mobil uygulama indir