Seçim müdürlerinin rotasyonu başlıyor

  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:20:{i:0;i:62;i:1;i:61;i:2;i:60;i:3;i:59;i:4;i:31;i:5;i:30;i:6;i:29;i:7;i:24;i:8;i:21;i:9;i:15;i:10;i:14;i:11;i:13;i:12;i:12;i:13;i:11;i:14;i:7;i:15;i:6;i:16;i:5;i:17;i:3;i:18;i:2;i:19;i:1;}' WHERE name = 'menu_masks' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_variable SET value = 'a:0:{}' WHERE name = 'menu_expanded' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • warning: mysqli_query(): (HY000/1032): Can't find record in 'hayat_menu_links' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/database.mysqli.inc on line 114.
  • user warning: Table './bey_atama/hayat_variable' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM hayat_variable WHERE name = 'menu_rebuild_needed' in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/atama/includes/bootstrap.inc on line 637.

Zorunlu hizmet bölge ve esasları belirlendi. Seçim müdürlerinin rotasyonu başlıyor.
YSK, seçim müdürlerinin rotasyonunu 1 ay içinde yapacak...

7062 sayılı Kanunla yürürlüğe giren seçim müdürlerinin rotasyonuna dair esaslar belirlendi.

18 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre seçim müdürleri ve müdür yardımcıları rotasyona tabi unvanlar olarak belirlendi. Yönetmelikte bölgeler 5'e ayrıldı. Zorunlu hizmet süreleri, beşinci ve dördüncü bölgelerde üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede altı yıl olarak belirlendi.

Diğer taraftan, seçim müdürlerinin rotasyonu için atama dönemi beklenilmeksizin 1 ay içinde yer değiştirmeler yapılacak.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, seçim müdürlerinin; seçim müdürü olarak görev yaptığı hizmet sürelerinin tamamı, en alt bölgeden başlamak üzere bölge hizmetlerinde geçmiş sayılacak. Bir ay içinde ise nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev ayapanlar ile aynı yerde 6 yıldan fazla süreyle görev yapmış olanlar rotasyona tabi tutulacak.

İŞTE YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ MADDESİ

Görevde olan seçim müdürlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta olan seçim müdürlerinin; seçim müdürü olarak görev yaptığı hizmet sürelerinin tamamı, en alt bölgeden başlamak üzere bölge hizmetlerinde geçmiş sayılır.

(2) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki atama dönemleri dikkate alınmaksızın bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(3) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda bulunanlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen öğrenim şartı aranmaksızın görevlerine devam ederler.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.