27 Nisan 2013 Atama Kararları

Resmî Gazete

Sayı : 28630

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2013/287

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Başbakanlık Müşaviri Mehmet Abdullah CANBEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

-- • --

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/267

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müşerref Pervin TubaDURGUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

-- • --

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/289

1 - Bakanlık Müşaviri Mevlüt AYDIN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

-- • --

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/268

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Manisa İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Doç. Dr. Erbil KALMIŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

-- • --

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/269

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Erhan BATUR'unatanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

-- • --

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/270

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Mehmet Ali SAĞLAM'ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

-- • --

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/271

1 - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Temsilcisi olarak Müsteşar FatihACAR'ın atanması, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

-- • --

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/276

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, Personel Dairesi Başkanı Hacı Mehmet SÖNMEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Zafer ÇAĞLAYAN

Başbakan Ekonomi Bakanı

-- • --

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/277

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ramazan USTA'nınatanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-- • --

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/278

1 - Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet KÜÇÜK'ünatanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

-- • --

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/279

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Burdur İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Şakir Fırat ERKAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

-- • --

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/280

1 - Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Levent BİLGİN'in 3 üncü dereceli, Fatih KIZILASLAN, Elif KILINÇ, Cihan COŞKUN, Sinem DEMİR, Bilge Hande UYAROĞLU, Deniz YAVUZ, BilgesuBEKREMEN, Şani ÇELİKER, Salih YILMAZ, Arif DEMİRCİ, Nur KARABACAK, Tarık MELİKOĞLU, Ramazan YILMAZ, Cihat ÜNSAL, Şamil GÜNHAN, Kutluhan GÜNGÖR ve Ferdi ÇELEBİ'nin 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

-- • --

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/285

1 - Bu Kararda kimliği yazılı bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu'nun 12 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

5'inci Zh.Tug.K.lığı As.Savcılığından, Hâk.Yb., Sevilay TEMİZYÜREK BATIR, BALIKESİR, 1994-2, 30.08.2012, Askerî Yargıtay Üyeliğine

-- • --

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/286

1 - Bu Kararnamede kimlikleri yazılı (2) Kurmay Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 8 ve 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

Askeri Yüksek İdare Mah.2'nci Daire Bşk. Üye/ANKARA, Dz.Kur.Kd.Alb., Osman Gündüz Bora OĞURLU, Bilecik, 1990-6630, 30.08.2009, Dz.K.K.Per.Bşk.lığı Emrine/ ANKARA

TCG SOKULLU MEHMETPAŞA Komutanı/Tuzla-İSTANBUL, Dz.Kur.Alb., Bahadır GÜNDOĞDU, Erzurum, 1992-6970, 30.08.2012, Askeri Yüksek İdare Mah.2'nci Daire Bşk.Üyeliğine/ANKARA

-- • --

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/288

1 - Bu Kararnamede kimlikleri yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Başsavcılığına, bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 2'nci Başkanlığına ve bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığına 25 Şubat 2013 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun EK-5 inci maddesi ile 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 13 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay 2'nci Başkanlığından, Hâk.Alb., Kemal BAL, KAYSERİ, 1975-Topçu.82, 30.08.1999, Askerî Yargıtay Başsavcılığına

Askerî Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığından, Hâk.Alb., Mehmet Ali UZUN, KÜTAHYA, 1980-Yd-9, 30.08.2000, Askerî Yargıtay 2'nci Başkanlığına

Askerî Yargıtay 2'nci Daire Üyeliğinden, Hv.Hâk.Alb., Yavuz SAYALGI, NİĞDE, 1979-H.6, 30.08.2002, Askerî Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığına

-- • --

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/291

1 - Bu Kararnamede kimlikleri yazılı 2 (iki) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16'ncı ve EK-3'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

Mülga 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Mah. As. Hak.Yrdc.lığından-TRABZON, Hâk.Atğm., Ergün TULNAY, Çanakkale, 349-7017, 31.12.2012, 3'üncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ERZİNCAN

Mülga 48'inci Mot.P.Tug.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığından-TRABZON, Hâk.Atğm., AbdulvahapKILINÇ, Malatya, 349-7172, 31.12.2012, 3'üncü Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ERZİNCAN

-- • --

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/281

1 - Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Musa AKŞAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

26/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri BakanıRead more: http://www.mebpersoneli.com.tr/guncel/27-nisan-2013-atama-kararlari-h84839.html#ixzz2Tg5xxdnk