16 Nisan 2013 ATAMA KARARLARI

ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/184
1 - Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Selami KATRAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

-- • --
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/189
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Ayşe Ayhan ASYA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Başbakan Dışişleri Bakanı
-- • --
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/191
1 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul ALPER'in yeniden atanması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/192
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt GÜMÜŞ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/193
1 - Bakanlık Müşaviri Mehmet KARA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
15/4/2013

-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/194
1 - Bakanlık Müşaviri Mehmet ALTUN'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

-- • --
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/195
1 -Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Abdullah ŞENER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

-- • --
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/196
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine,
Mülkiye Müfettişleri Erdinç FİLİZ, Yaşar GÜNEŞ ve Zafer ATAMAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
15/4/2013

-- • --
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/197
1 - Açık bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuad GÜMÜŞ'ün atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

-- • --
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/198
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Uğur YÜKSEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.