6 Nisan 2013 atama kararları

Başbakan Yardımcılığı ile Gençlik ve Spor ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2013/169

1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan,

5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine, Stajyer Hazine Kontrolörleri Halil YANIK ve Murat Erinç BAYRAKCI’nın,

6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüğüne, Stajyer Hazine Kontrolörü AlperERGEN’in

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

5/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/183

1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray GÜRLER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Ankara Bölge Müdürü Recep Ali ER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

5/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Suat KILIÇ

Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/170

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Çağlar CERİT, Mahmut YÜKSEL, Ali KORKMAZ, Serdar AKIN, Mehmet Ali ALP, Taner TAN, Murat ÖZKAYA, Musa SAĞLAM, Hacı Mehmet ALTUNDAĞ, Sefa KOÇAK, Fatih KAYA, Yunus YAĞMUR, Hicabi DEMİR, Özer GÜRTEKİN, Muhammet Nuri ÖZER, Yusuf DAĞLI, Hüseyin UÇAR, Tahir ÖZFİDAN, Bilal POLAT, İsmet Ali AKTAY, Çetin ÖZTÜRK ile Arif Samet ÖZDEN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

5/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/171

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Abdullah TÜRKDOĞAN, Fatih ADANUR, Muhammed METİN, Abdullah KAYNAK, Yunus ORUÇ, Ömer Faruk ÖZKAN, Evren SÖNMEZ, Halil ZAİMOĞLU, Mustafa Emre ŞAHİN, İbrahim ÇETİN, Soner BALANTEKİN, Yavuz APAK, Ali AYAZ ile Yalçın YALÇIN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

5/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı